Siirry sisältöön

Sealdeal-palvelun käyttöehdot 
Voimassa 7.7.2023 alkaen. 
Sealdeal® on FINHAI Oy:n (FINHAI) tuottama vertaiskaupan apuvälineeksi tarkoitettu palvelu (jäljempänä ”Sealdeal-palvelu”), jonka avulla palvelun käyttäjä (”Asiakas”) voi tehdä tunnistautuneiden käyttäjien kanssa vertaiskauppaa luotettavasti.  
Näitä sopimusehtoja sovelletaan Sealdeal-palvelun käyttöön. 
FINHAI Oy:tä koskevat tiedot
FINHAI Oy
Kotipaikka: Salo
Y-tunnus 3093639
info@finhai.fi 

FINHAI Oy on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin. 

Sealdeal-palvelun kuvaus 

Sealdeal on palvelu, joka tuo turvallisen vertaiskaupankäynnin kaikkien saataville. Sealdeal palvelun käyttäjät ovat vahvasti tunnistautuneita. Tiedä kenen kanssa kauppaa käyt.

Palvelun käyttäminen edellyttää Asiakkaalta vahvaa tunnistautumista. Asiakas on vastuussa tunnuksistaan, niiden käytöstä ja säilytyksestä. FINHAI ei vastaa mahdollisista väärinkäytöksen tms. aiheuttamista vahingoista, mikäli ulkopuolinen pääsee käsiksi Asiakkaan tunnuksiin. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan välittömästi FINHAIlle, mikäli tunnukset katoavat tai niiden epäillään joutuneen ulkopuolisen haltuun.

Sealdeal -palvelussa on myös lisäpalveluna Lipas -palvelu, jonka tarkoituksena tarjota luotettavuutta ja turvaa viivästyttämällä maksua kauppatapahtuman myyjän ja ostajan välillä. Käyttäessäsi Lipas -palvelua hyväksyt ja sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja sekä Lipas -palvelua koskevia lisäehtoja. 

Sealdeal-palvelun käyttämisen edellyttämät laitteet, liittymät, yhteydet

Asiakas hankkii itse omalla kustannuksellaan kaikki Sealdeal-palvelun käyttöön tarvittavat laitteet, liittymät ja yhteydet. FINHAI ei takaa, että Sealdeal-palvelua voi käyttää Asiakkaan laitteilla. Asiakas vastaa itse omien laitteiden, ohjelmistojen, liittymien ja yhteyksien toimivuudesta ja turvallisuudesta. FINHAI vastaa omien tietojärjestelmiensä osalta siitä, että niiden tietoturva on asianmukaisesti järjestetty.

Sopimuksen osapuolet ja sopimuksen synty 

Kun rekisteröidyt Sealdeal-palvelun käyttäjäksi kohdassa 6. mainitulla tavalla ja tutustut näihin käyttöehtoihin sekä hyväksyt ne sekä niiden liitteenä olevat ehdot, solmit samalla Sealdeal-palvelun käyttöä koskevan sopimuksen (jäljempänä ”Sealdeal-sopimus”) FINHAIn kanssa. Ehdot löytyvät Sealdealin Internet-sivuilta osoitteesta www.sealdeal.fi.

Käyttämällä Sealdeal-palvelua sitoudut noudattamaan näitä sopimusehtoja, sen liitteitä sekä Sealdeal-palvelun käyttöön liittyviä käyttöohjeita.

Sopimuksen solmimisen edellytykset 

Sealdeal-sopimuksen solmimisen edellytyksenä on, että olet täyttänyt 15 vuotta ja täytät alla kohdassa 6. luetellut rekisteröitymisen edellytykset. Sealdeal-palvelua voi käyttää ainoastaan yksityiseen käyttöön. 

Rekisteröityminen Sealdeal-palvelun käyttäjäksi 

Rekisteröitymistä varten sinulla tulee olla: 
Internet yhteys; 
Suomalainen henkilötunnus;
Vahvan sähköisen tunnistamisen väline (pankkitunniste/ mobiilivarmenne);
IBAN tilinumero
Suomalainen matkapuhelinnumero, ja voimassa oleva sähköpostiosoite. 
Käyttäessäsi Sealdeal-palvelua ensimmäisen kerran, sinun tulee syöttää palvelun vaatimat tiedot: 
Suorittaa vahva tunnistautuminen
Syöttää voimassa oleva sähköpostiosoitteesi; 
Syöttää matkapuhelinnumerosi;
Syöttää tilinumerosi ja osoitetietosi (kauppayhteyksiä varten)
Lukea ja hyväksyä Sealdeal-palvelun käyttöehdot;

Lisäksi joissakin tapauksissa voimme tarkistaa ja pyytää sinua vahvistamaan yllä mainittuja tietoja. Sealdeal-palvelu on henkilökohtainen ja Sealdeal-palvelun käyttäjällä voi olla kerrallaan vain yksi voimassa oleva Sealdeal-sopimus. Sealdeal-palveluun liitettyjä yhteystietoja voi vaihtaa tilisi asetuksista. Yllä mainittujen toimenpiteiden suorittamisella rekisteröidyt Sealdeal-palvelun käyttäjäksi. 

Kun rekisteröidyt Sealdeal-palvelun käyttäjäksi, hyväksyt samalla seuraavat ehdot: 
Sealdeal-palvelun käyttöehdot, lisäosien käyttöehdot sekä näiden liitteet; 
Sen, että Finhai Oy tarkistaa henkilöllisyyteesi ja rekisteröi henkilöllisyytesi todentamiseen ja yksilöintiin liittyvät tiedot pysyvästi sekä Sealdeal–palveluun syöttämäsi tiedot; ja 
Sen, että nimesi, kauppahistoriasi näkyvät palvelussa ja yhteystietosi näkyvät hyväksyttyjen kauppakumppaneiden kesken. Tämä koskee palveluun syöttämiäsi tietoja sekä palvelun käytöstä kerättyjä tietoja; 
sen, että Finhai Oy rekisteröi myös kauppatapahtumien, tapahtuman osapuolten tiedot, kaupan kohteen, maksun määrän sekä päivämäärän Sealdeal-palvelua käytettäessä.
Sen, että FINHAI hyödyntää Sealdeal-palvelun käytön tietoja Sealdeal-Palvelun käytön kehittämistä, seurantaa ja tilastointia varten. 
Sen, että FINHAI tekee yhteistyötä viranomaisten kanssa ongelmatilanteissa.  

Asiakkaan vastuu Sealdeal-palvelun käyttöön liittyen 

FINHAI ei vastaa kauppapaikan ehdoista tai niiden toimivuudesta. Sinun tulee sopia kauppapaikkaan liittyvät sopimukset ja ehdot suoraan kauppapaikan kanssa. 

FINHAI ei myöskään vastaa tekemäsi kaupan sisällöstä, tavaran moitteettomuudesta tai muusta tapahtuman Ostajan ja Myyjän keskenään sopimasta seikasta. Tämä tarkoittaa sitä, että itse kauppatapahtumaan liittyvät yksityiskohdat ovat sinun ja kauppapaikan tai tapahtuman toisen osapuolen välinen asia. Kaikki kauppapaikkaan tai kaupan kohteeseen liittyvät erimielisyydet tulee ratkaista suoraan kauppapaikan tai toisen osapuolen kanssa. FINHAI ei ole osapuolena sinun ja kauppapaikan tai toisen osapuolen välisessä sopimuksessa eikä ole vastuussa niihin liittyvistä asioista. 

Huomioithan, että kauppapaikan, rahdinkuljettajan tai tavarantoimittajan vastuu määräytyy aina kunkin kanssa sopimiesi ehtojen mukaisesti, eikä Sealdeal ei vastaa valitsemastasi kauppapaikan, rahdinkuljettajan tai tavarantoimittajan virheestä tai viivästyksestä. 

Sealdeal ei ole vastuussa sellaisista viivästyksistä tai virheistä, jotka johtuvat Sealdealin vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista seikoista (force majeure).
 
Vastuu tietojen oikeellisuudesta ja vastuunrajoitus

Olet vastuussa Sealdeal-palvelun rekisteröitymisen tai käytön yhteydessä antamiesi tietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta. Tämä koskee nimeäsi, yhteystietojasi sekä muita antamiasi tietoja. FINHAI ei vastaa tietojen oikeellisuudesta. FINHAI:lla on oikeus estää Sealdeal-palvelun käyttö, jos antamasi tiedot eivät ole oikein tai sinun havaitaan rikkovan palvelun käyttöehtoja. 

Olet vastuussa siitä, että täytät kauppapaikan tai toisen osapuolen kanssa tekemäsi sopimuksen ehdot. FINHAI ei vastaa kauppatapahtuman oikeellisuudesta tai sen täyttämisestä. Mikäli et täytä kauppapaikan tai toisen osapuolen kanssa tekemäsi sopimuksen ehtoja, Sealdeal-Palvelun käyttö voidaan estää pysyvästi tai määräajaksi, FINHAIN harkinnan mukaisesti.

FINHAI ei vastaa välillisistä vahingoista, kuten tulon, liikevaihdon tai markkinoiden menetyksestä, tuotannon tai palvelun keskeytymisestä, saamatta jääneestä voitosta taikka muusta niihin verrattavasta vahingosta. FINHAI vastaa vain törkeästä huolimattomuudestaan johtuvista välittömistä vahingoista. FINHAI vastuun enimmäismäärä on kuitenkin aina enintään Asiakkaan vahinkotapahtuman hetkellä käynnissä olevalta kaudelta Palvelusta maksama määrä. Vahinko katsotaan yhdeksi vahinkotapahtumaksi, vaikka siihen olisi vaikuttanut saman virheen toistuminen ja vaikka se vaikuttaisi useampaan tapahtumaan. Vahingon katsotaan ilmenneen kokonaan sen kauden aikana, jolloin se olennaisilta osiltaan ilmeni, vaikka jokin vahingon osa ilmenisi muuna kautena.

Sopimusrikkomus, virhe tai laiminlyönti Palvelussa ei aiheuta FINHAILLE muuta seuraamusta kuin mitä edellä on todettu. Vaatimukset on tehtävä kirjallisesti viipymättä. Jos virhe tai puute havaitaan tai on havaittavissa välittömästi, huomautus on tehtävä heti ja viimeistään neljäntoista (14) päivän kuluessa.

Oikeus peruuttaa Sealdeal-palvelua koskeva sopimus 

Palvelun käyttäminen perustuu käyttäjän yksilöityyn tarpeeseen kauppatapahtuman turvaamiseksi. Palvelun digitaalinen sisältö on tältä osin käyttäjän vaatimusten mukaisesti tehty ja henkilökohtaisia tarpeita (kyseistä kauppatapahtumaa) vastaavaksi räätälöity, sen toimittaminen on sähköisesti aloitettu sillä hetkellä, kuin olet aloittanut palvelun käytön. Lain tarkoittamaa verkkokauppaostoksen peruuttamisoikeutta (Kuluttajansuojalaki 16 §) ei siten ole. 

Sealdeal-palvelun toiminnot 

Sealdeal-palvelulla voit: 
Tunnistautua kauppatapahtumaa varten;
Tunnistaa toisen Osapuolen kauppatapahtumaa varten;
Tehdä kauppatapahtuman toisen tunnistautuneen käyttäjän kanssa;
Nähdä yhteenvedon palveluun rekisteröityjen käyttäjien tekemistä kauppatapahtumista ja kauppakäyttäytymisestä;
Käyttää valitsemiasi Sealdeal -palvelun lisäosia;
Sealdeal-palvelua saa käyttää ainoastaan laillisiin tarkoituksiin. SealDeal-Palvelulla ei saa tehdä sellaista tekoa, josta aiheutuu tai saattaa aiheutua haittaa toiselle Osapuolelle

Sealdeal-palvelun käyttömaksu ja muut kulut 

Sealdeal-palvelun käyttömaksut ovat seuraavat:

Palveluun rekisteröityminen on ilmaista. Jokaisella rekisteröityvällä käyttäjällä on kahden viikon maksuton kokeilujakso tarjousten lähettämiseksi. Kokeilujakson jälkeen käyttäjä voi jatkaa ilmaispalvelun käyttöä rajatuin oikeuksin, ainoastaan vastaanottamalla osto- tai myyntitarjouksia tai siirtyä voimassa olevan hinnaston mukaisesti täysjäseneksi, joka voi käyttää Sealdeal-palvelun kaikkia ominaisuuksia.

Sealdeal-palvelun maksujen lisäksi olet velvollinen maksamaan tele- /internetoperaattorille yhteyden käytöstä aiheutuvat maksut. Lisäksi kauppapaikan sekä itse kauppatapahtumaan liittyvistä maksuista vastaat itse. 

Kulloinkin voimassa olevat palvelumaksut käyvät ilmi Sealdeal-palvelusta käyttäessäsi palveluita. Kun käytät Sealdeal- palvelua tai sen lisäosia valtuutat samalla FINHAIn veloittamaan kaikki Sealdeal-palvelun tai sen lisäosien käytöstä aiheutuvat maksut kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

Oikeus peruuttaa toimeksianto

Voit peruuttaa Sealdeal-palvelussa tarjouksen, jos tätä ei ole vielä hyväksyttynä. Jos tekemäsi tarjous on hyväksytty tai olet hyväksynyt tarjouksen, niin tällöin peruuttaminen on mahdollista vain siinä tilanteessa, että kauppakumppanit palvelussa tästä keskenään sopivat ennen kauppaehtojen mukaista maksutapahtumaa. Kun olet hyväksynyt tarjouksen Sealdeal-palvelussa ja lisäksi toteuttanut maksun kauppaehtojen mukaisesti, niin tällöin kauppa voidaan perua vain kauppakumppanien keskinäisellä sopimuksella. Tarjouksen tai kaupan peruuttaminen on palvelussa mahdollista osapuolten keskinäisellä sopimuksella. FINHAI ei ole kaupan osapuoli eikä se ota peruuttamiseen asiallisesti kantaa.

Sealdeal-palvelun käyttö, oikeudet ja rajoitukset sekä varotoimet 

Sealdeal-palvelua on sallittua käyttää vain kulloinkin voimassa olevien käyttöehtojen ja soveltuvan lainsäädännön sekä Sealdeal-palvelussa mahdollisesti erikseen annettujen ohjeiden ja ehtojen mukaisesti. 

FINHAI myöntää Käyttäjälle näissä käyttöehdoissa määritellyn rajoitetun, ei-yksinomaisen, siirtokelvottoman käyttöoikeuden Sealdeal-palveluun ainoastaan käyttäjän henkilökohtaista käyttöä varten. FINHAI ei myönnä Käyttäjälle mitään muita oikeuksia Sealdeal-palveluun kuin näissä käyttöehdoissa erikseen mainitut oikeudet.

Sealdeal-palvelu on henkilökohtainen ja ainoastaan sinulla on oikeus käyttää sitä. Sealdeal-palvelun käyttämiseksi tarvittavaa käyttäjätunnusta ja salasanaa ei saa luovuttaa toiselle henkilölle. Sinun tulee säilyttää salasanaa huolellisesti ja siten, ettei sivullisella ole mahdollisuutta saada sitä tietoonsa tai käyttää sitä. Salasanaa ei saa kirjoittaa muistiin tai säilyttää laitteessa. Sealdeal-palvelun väärinkäytön estämiseksi olet velvollinen säilyttämään laitteitasi siten, etteivät ulkopuoliset pääse esteettä käyttämään Sealdeal-palvelua. Jos mahdollista, sinun on lukittava laitteesi tunnuskoodilla tai näppäinlukituksella. Et saa paljastaa laitteesi avaamiseksi tarvittavaa tunnuskoodia muille. 

Käyttäjällä on oikeus katsella ja selata Sealdeal-palvelua ja sen sisältöä (jäljempänä ”Sisältö”) sekä käyttää Palveluun sisältyviä ominaisuuksia. Käyttäjä ei saa muokata tai jäljentää Sealdeal-palvelua tai Sisältöä millään tavoin eikä osittainkaan sellaisenaan tai muokattuna jakaa, levittää, siirtää, esittää julkisesti tai muulla tavoin julkistaa Sealdeal-palvelua tai Sisältöä.

Käyttäjä ei saa käyttää Sealdeal-palvelua (i) lainvastaisiin toimiin; (ii) toimintaan, jonka tarkoituksena on keskeyttää Sealdeal-palvelun toiminta, vaikeuttaa toisten käyttäjien mahdollisuutta käyttää Sealdeal-palvelua tai muutoin häiritä Sealdeal-palvelun toimintaa (mm. viruksien, ajastettujen häiriöohjelmien tai muun Sealdeal-palvelun ohjelmalliseen rakenteeseen vaikuttamaan pystyviä osia sisältävän aineiston sijoittaminen Sealdeal-palveluun); (iii) muunlaiseen väärien tietojen antamiseen.

Käyttäjä ei saa lähettää, toimittaa tai julkaista Sealdeal-palvelussa mitään sellaista sisältöä (mukaan lukien, mutta ei niihin rajoittuen, tekstit, kuvat, tykkäykset ja tunnukset), joka on (i) lain tai hyvän tavan vastaista tai muutoin julkaistavaksi soveltumatonta, (ii) kolmansien osapuolien oikeuksia loukkaavaa tai (iii) oikeudettomasti joitain tuotteita tai palveluja mainostavaa, eikä muutoinkaan käyttää sisällöntuotanto-ominaisuuksia sopimattomasti ja hyvän tavan vastaisesti.

Käyttäjä vapauttaa FINHAIN ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvat yhtiöt sekä kaikki niiden edustajat, johtajat ja toimihenkilöt vastuusta liittyen kaikkiin vaatimuksiin, jotka aiheutuvat käyttäjän Sealdeal-palvelun käyttämisestä.

FINHAILLA on oikeus milloin tahansa rajoittaa Sealdeal-palvelun tai sen toimintojen käyttöä sekä perustellusta syystä estää Käyttäjän pääsy Sealdeal-palveluun. FINHAI voi käyttää mainittuja oikeuksiaan ilman ennakkoilmoitusta ja korvausvelvollisuutta. FINHAI pidättää lisäksi oikeuden vedota kaikkiin näissä Käyttöehdoissa määriteltyjen rajoitusten rikkomisesta johtuviin laillisiin oikeuksiinsa.

Tapahtumien valvonta ja ilmoitusvelvollisuus 

Olet velvollinen säännöllisesti valvomaan Sealdeal-palvelun tapahtumiasi Sealdeal-palvelussa. Sinun tulee ilmoittaa FINHAI:lle oikeudettomasta tapahtumasta ilman aiheetonta viivytystä sen havaitsemisesta.

Vastuusi Sealdeal-palvelun oikeudettomasta käytöstä 

Olet vastuussa Sealdeal-palvelun oikeudettomasta käytöstä sekä sen kautta tehdyistä toimista, jos: 1. Olet luovuttanut Sealdeal-palvelun käytön sen käyttöön oikeudettomalle; tai 2. Sealdeal-palvelun käyttämiseksi tarvittavan henkilökohtaisen tunnusluvun katoaminen, joutuminen oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudeton käyttö johtuu siitä, että olet menetellyt huolimattomasti; tai 3. Et ole ilmoittanut FINHAI:lle ilman aiheetonta viivytystä Sealdeal-palvelun käyttämiseksi tarvittavan henkilökohtaisen tunnusluvun katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä. 

Kohtien 1.–3. mukaisissa tapauksissa vastaat Sealdeal-palvelun oikeudettomasta käytöstä täysimääräisesti.

Ylivoimainen este 

FINHAI ei ole vastuussa palvelun toimimattomuudesta, tapahtumien toteutumatta jäämisestä eikä käyttäjille mahdollisesti aiheutuvista vahingoista, mikäli velvoitteen täyttämisen on estänyt sellainen epätavallinen ja ennalta-arvaamaton syy, johon se ei ole voinut vaikuttaa ja jonka seurauksia ei kaikkea huolellisuutta noudattaen olisi voinut välttää. 

Sealdeal-palvelun sulkeminen 

FINAHAI:lla on oikeus sulkea Sealdeal-palvelu, jos sen käytön turvallisuus on vaarantunut tai on syytä epäillä, että Sealdeal-palvelua käytetään oikeudettomasti tai vilpillisesti. FINHAI ilmoittaa Sealdeal-palvelun sulkemisesta ja sen syistä etukäteen Sealdeal-palveluun rekisteröitymisen yhteydessä ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. 

FINHAI voi kuitenkin tehdä ilmoituksen välittömästi Sealdeal-palvelun sulkemisen jälkeen, jos tämä on vahinkojen estämiseksi tai rajoittamiseksi perusteltua. FINHAI ei tee lainkaan ilmoitusta siinä tapauksessa, että sen tekeminen on laissa kiellettyä. 

Sealdeal-palvelun sulkeminen ja palauttaminen pyynnöstäsi 

Sinun tulee viipymättä ilmoittaa FINHAI:lle ja pyytää FINHAI:ta sulkemaan Sealdeal-palvelusi, jos: • Sealdeal-palvelun käyttämiseksi tarvittava henkilökohtainen salasana on kadonnut; tai • On syytä epäillä, että se on joutunut tai saattanut joutua sivullisen tietoon tai haltuun; tai • Huomaat tai epäilet, että Sealdeal-palveluasi on saatettu käyttää oikeudettomasti. Sealdeal-palvelua ei saa enää ilmoituksen jälkeen käyttää. FINHAI sulkee Sealdeal-palvelusi saatuaan yllä mainitun ilmoituksesi. 

Jos Sealdeal-palvelun sulkemiselle ei enää ole perustetta, FINHAI palauttaa Sealdeal-palvelun käyttömahdollisuuden mahdollisimman pian sen jälkeen, kun olet sitä pyytänyt ja sulkemisen peruste on poistunut. 

Sopimuksen muuttaminen 

FINHAI:lla on oikeus muuttaa näitä sopimusehtoja ilmoittamalla muutoksesta vähintään kaksi (2) viikkoa ennen muutoksen voimaantulopäivää. Muutos tulee voimaan FINHAI:n ilmoittamasta ajankohdasta lukien, kuitenkin aikaisintaan kahden (2) viikon kuluttua ilmoituksen lähettämisestä. Sopimus jatkuu muutetun sisältöisenä, jollet ole muutoksen voimaantulopäivään mennessä kirjallisesti vastustanut muutosta. Sinulla on muutoksen ehdotettuun voimaantulopäivään saakka oikeus irtisanoa sopimus päättyväksi heti. Irtisanomisilmoitus on tehtävä kohdassa 20. mainitulla tavalla. FINHAIl ilmoittaa sinulle sopimusehtojen muutoksesta lähettämällä muutosta koskevan ilmoituksen Sealdeal-palvelussa antamaasi sähköpostiosoitteeseen. Voit lukea uudet sopimusehdot Sealdeal-palvelusta, tulostaa tai ladata ne suoraan internetsivuilta, tai lähettää ne palvelusta itsellesi sähköpostilla. 

SealDeal-palvelua koskevan sopimuksen voimassaolo ja päättyminen 

Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi. Voit irtisanoa sopimuksen päättymään maksetun kauden loppuun ilmoittamalla siitä FINHAI:lle. Katso FINHAI:n kulloinkin voimassa olevat yhteystiedot Sealdeal-palvelun Internet-sivuilla osoitteessa www.sealdeal.fi. Huomaa, että sopimuksen voimassaolo ei pääty sillä, että lopetat sen käyttämisen tai poistat sitä koskevan Palvelun laitteestasi. Jos et halua enää käyttää Sealdeal-palvelua, on erittäin tärkeää, että muistat irtisanoa tämän sopimuksen. FINHAI voi irtisanoa sopimuksen päättymään kahden (2) kuukauden kuluttua irtisanomisesta. FINHAI ilmoittaa irtisanomisesta lähettämällä ilmoituksen Sealdeal-palvelun rekisteröitymisen yhteydessä ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. FINHAI:lla on oikeus purkaa tämä sopimus välittömästi, jos olet rikkonut tämän sopimuksen ehtoja tai tähän sopimukseen perustuvia velvoitteitasi. Jos FINHAI purkaa tämän sopimuksen, lakkaa oikeutesi käyttää Sealdeal-palvelua. Sopimus lakkaa, kun FINHAI on lähettänyt purkuilmoituksen Sealdeal-palvelun rekisteröitymisen yhteydessä ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. FINHAI voi tehdä purkuilmoituksen välittömästi Sealdeal-palvelun käytön estämisen jälkeen, jos tämä on vahinkojen estämiseksi tai rajoittamiseksi perusteltua. 

Vahingonkorvausvastuu ja vahingon rajoittaminen 

FINHAI tarjoaa Sealdeal-palvelun ja sen sisällön "sellaisena kuin se on" ilman mitään takuita, vakuutuksia tai vastuita. Käyttäjä käyttää Sealdeal-palvelua omalla vastuullaan.

Ellei pakottavasta lain säännöksestä muuta johdu, FINHAI ei vastaa mistään välittömistä tai välillisistä vahingoista, joita käyttäjälle tai kolmansille osapuolille mahdollisesti aiheutuu Sealdeal-palvelun käyttämisestä tai sen keskeytyksistä, viivästyksistä, virheistä tai puutteista taikka tiedoista tai ilmoituksista, joita palvelun kautta on saatavilla taikka mistä tahansa muista välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka muutoin aiheutuvat palvelun yhteydessä. 

Käyttäjä on velvollinen ryhtymään kohtuullisiin toimenpiteisiin vahingon rajoittamiseksi. Jos käyttäjä laiminlyö vahingon rajoittamisen, vastaa käyttäjä vahingosta tältä osin. 

Käyttäjä sitoutuu korvaamaan FINHAILLE kaikki kustannukset, vahingot ja tappiot, joita FINHAILLE aiheutuu kolmansien tahojen esittämistä vaatimuksista, jotka perustuvat siihen, että käyttäjä rikkoo Käyttöehtoja tai käyttäjä mahdollistaa kolmannen osapuolen väärinkäyttää Seladeal-palvelua siten, että Käyttäjä ei ole riittävällä tavalla suojannut käyttäjätunnustaan, salasanaansa tai vahvan tunnistautumisen välineitä väärinkäytöksiltä.

Sopimuksen siirtäminen 

FINHAI:lla on oikeus siirtää tämä sopimus kokonaan tai osittain kaikkine oikeuksineen ja velvollisuuksineen kolmannelle sinua kuulematta. Sinulla ei ole oikeutta siirtää tähän sopimukseen perustuvia oikeuksia ja velvollisuuksia kolmannelle. 

Henkilötietojen rekisteröinti ja tietosuojatiedote 

Kun hyväksyt nämä käyttöehdot ja käytät Sealdeal-palvelua, annat samalla nimenomaisen suostumuksesi siihen, että FINHAI tallentaa ja käsittelee sinua koskevia henkilötietoja, kun käytät FINHAI:n tarjoamia palveluja. FINHAI:n käsittelemiä henkilötietoja ovat esimerkiksi nimi, osoite, puhelinnumero ja kauppatapahtumia koskevat tiedot, mukaan lukien tiedot siitä, missä olet käyttänyt Sealdeal-palvelua, kenen kanssa olet asioinut ja miten käytät Sealdeal-palvelua. FINHAI:lla on oikeus tarkistaa ja pysyvästi tallentaa Sealdeal-palvelun käyttäjän henkilöllisyys ja osoitetiedot. FINHAI voi kerätä myös muita tietoja, mikäli se on tarpeen palvelujen tarjoamiseksi tai jos lainsäädäntö tai viranomaispäätökset sitä edellyttävät. FINHAI tallentaa ja käsittelee henkilötietoja tarjotakseen asiakkailleen palveluita ja ratkaisuja sekä noudattaakseen lainsäädännön vaatimuksia. Palvelun käyttämiseksi ja väärinkäytösten estämiseksi Asiakas antaa FINHAIlle peruuttamattoman oikeuden tunnistamistietojen tallentamiseen ja säilyttämiseen tietosuojaselosteen mukaisesti.

Voit lukea FINHAI:n tietosuojatiedotteesta osoitteesta www.Sealdeal.fi/tietosuoja mitä henkilötietoja FINHAI tallentaa, kuinka FINHAI käsittelee tietojasi ja mitkä ovat henkilötietoihin liittyvät oikeutesi. Tietosuojatiedote on saatavissa myös kirjallisena. Löydät tietosuojatiedotteesta myös FINHAI:n yhteystiedot, mikäli sinulla on kysyttävää. 

Palvelun käyttö / sähköiset jäljet 

FINHAI voi kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia ja Sealdeal-palvelun käyttöä kuvaavia tietoja palvelun käytön kautta ja palvelun taustalla olevan sovelluksen avulla.

Statistiikan keräyksen tarkoituksena on analysoida ja kehittää Palvelua, jotta se palvelee Käyttäjiä entistä paremmin, sekä hyödyntää tietoja Palvelun kävijämäärien tilastollisessa seurannassa ja erilaisessa palvelun toimintojen tehon mittauksessa. Kerättyä tietoa voidaan käyttää myös kohdennetun mainonnan tuottamiseen.

Kun rekisteröidyt Sealdeal-palvelun käyttäjäksi, FINHAI kerää ainakin seuraavia tietoja: 
Katsomasi palvelun sivut ja katsomisaika; 
Käyttämäsi mobiililaitteen tyyppi;
Käyttämäsi käyttöjärjestelmä; ja
IP-osoite. 

Tietoja ei voida käyttää henkilökohtaisten tietojen keräämiseen eikä niitä luovuteta kolmansille. Teknisistä syistä Sealdeal-palvelun käyttö ei ole mahdollista ilman, että yllä mainittuja tietoja kerätään. Sinun on irtisanottava tämä sopimus, jos et halua, että FINHAI kerää näitä tietoja. 

Muut palvelun tarjoajat

Stripe

Sealdeal käyttää maksunvälittäjänä tunnettua ja luotettavaa Stripea. Maksutekniikka on suojattua ja maksu tapahtuu verkkopankissa omilla pankkitunnuksilla välitilille, jonka haltijana Sealdeal toimii. Maksu vapautuu myyjälle välittömästi ostajan kuittauksen jälkeen. Rahaliikenne ja kaikki maksutapahtumaan liittyvä tiedonsiirto on SSL-suojattu

Stripe -palvelun käyttöön sovelletaan Stripe Connected Account -sopimusta (https://stripe.com/ie/legal/connect-account), joka sisältää Stripen palveluehdot (https://stripe.com/en-fi/legal/ssa) (yhdessä "Stripe-palvelusopimus") .

Hyväksymällä nämä ehdot ja/tai jatkamalla SealDeal-palvelun käyttöä sitoudut noudattamaan kulloinkin voimassaolevaa Stripe-palvelusopimusta. 

Käyttääksesi SealDeal-palvelua, sitoudut antamaan FINHAI:lle yksityiskohtaiset tiedot itsestäsi sekä ja valtuutat FINHAIn jakamaan ne ja SealDeal-palvelussa tekemääsi transaktiota koskevat maksunkäsittelypalvelujen käyttöön tapahtumatiedot Stripelle. 

Mikäli käytät Lipas -palveluamme hyväksyt, ja valtuutat, meidät sekä maksujen käsittelijämme varojen pidättämiseen, kunnes kaupan toinen osapuoli on vahvistanut kaupan loppuun saatetuksi. Varojen pidättäminen tapahtuu riitojen ja palautusvaatimusten selvittämiseksi, siihen saakka, kunnes maksun vapauttaminen on kokonaan tai osittain perusteltua. 

Asiakastuki

FINHAI ilmoittaa kulloinkin voimassa olevat yhteystietonsa Internet-sivuilla osoitteessa www.sealdeal.fi. Voit ottaa yhteyttä FINHAI:hin sähköpostilla (info@finhai.fi). 

FINHAI ilmoittaa sinulle sopimusehtojen muutoksista lähettämällä muutosta koskevan ilmoituksen Sealdeal-palveluun rekisteröimisen yhteydessä ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Muista Sealdeal-palveluun liittyvistä asioista FINHAI tiedottaa sinulle lähettämällä sähköpostin Sealdeal-palvelun rekisteröimisen yhteydessä ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen tai olemalla yhteydessä Sealdeal-palvelun rekisteröimisen yhteydessä ilmoittamaasi puhelinnumeroon. Sealdeal-palvelun sopimusehdot ja Sealdeal-palvelua koskevat kuvaukset löytyvät suomenkielisenä Internet-sivuilta www.sealdeal.fi.

Sealdeal-palvelun asiakastukeen saat yhteyden yhteydenottolomakkeella www.sealdeal.fi/palaute.

Immateriaalioikeudet

Sealdeal-palvelu ja sen sisältö on FINHAIN tai sen yhteistyökumppaneidenomaisuutta, jota tekijänoikeuslait ja kansainväliset tekijänoikeussopimukset suojaavat. Kaikki Palveluun ja sen sisältöön liittyvät immateriaalioikeudet (mm. tekijänoikeudet, rekisteröidyt ja rekisteröimättömät tavaramerkki- ja mallioikeudet, domain-nimet, patentit, tietokantaoikeudet sekä liikesalaisuudet) kuuluvat FINHAILLE tai sen yhteistyökumppaneille tai Sealdeal-palvelussa muuten ilmeneville tahoille. Kaikki oikeudet pidätetään. Sealdeal-palvelun käyttö ei anna Käyttäjälle immateriaalioikeuksia mihinkään tietoon tai sisältöön Sealdeal-palvelussa.

Sealdeal-palveluun liittyvän aineiston, palvelun sisällön tai sen osan lainaaminen, kopiointi, tallentaminen, muokkaaminen, muuntelu, siirtäminen, luovuttaminen, muu hyväksi käyttäminen tai hyödyntäminen edes osittain ilman FINHAI:n ennalta antamaa kirjallista lupaa on ehdottomasti kielletty. 

Tuottamalla sisältöä (tekstit, kuvat jne.) Sealdeal-palvelussa, käyttäjä myöntää FINHAI:lle ilman erillistä̈ korvausta rajoittamattoman oikeuden hyödyntää millä tahansa tavalla käyttäjän palvelussa tuottamaan sisältöön. FINHAI:lla on esimerkiksi oikeus muokata, muotoilla, tallentaa, kopioida, siirtää ja/tai luovuttaa edelleen käyttäjän tuottamaa sisältöä sekä̈ asettaa käyttäjän tuottama sisältö yleisön saataville Sealdeal-palvelussa tai muussa palvelun tarjoamiseen liittyvässä kanavassa. FINHAI:lla on oikeus luovuttaa näitä̈ oikeuksia edelleen mahdollisille yhteistyökumppaneilleen. 

Riippumatta jakelu- tai toteutustavasta FINHAI:lla on oikeus käyttää käyttäjän tuottamaa sisältöä vapaasti markkinoinnissa. Tässä kohdassa määritetyt oikeudet säilyvät FINHAI:lla myös käyttäjän tuottaman sisällön poistamisen jälkeen. Käyttäjä luopuu kaikista korvausvaatimuksista, jotka koskevat käyttäjän tuottaman sisällön käyttöä FINHAI:n toimesta.

Käyttäjän tulee varmistaa, että tuottamansa sisältö ei loukkaa mitään kolmannen osapuolen oikeuksia (esimerkiksi immateriaalioikeuksia), tai lakeja tai yleisiä hyvän tavan mukaisia käytäntöjä.

Käyttäjä vakuuttaa Sealdeal-palvelua käyttäessään ymmärtävänsä oikeutensa ja velvollisuutensa Sealdeal-palvelussa olevaan materiaaliin sekä käyttäjän itsensä tuottaman sisällön käytöstä Sealdeal-palvelussa. Käyttäjä vakuuttaa, että käyttäjän tuottaman sisällön käyttö ei loukkaa kolmansien osapuolien oikeuksia, ja että sillä on oikeus myöntää käyttöoikeus käyttäjän tuottamaan sisältöön FINHAI:lle.

Selvyyden vuoksi todetaan, että FINHAI:lla on oikeus muokata, kopioida, tallentaa, säilyttää sekä muuten käyttää Käyttäjän tuottamaa sisältöä muun muassa seuraaviin tarkoituksiin:

(i)  arkistointitarkoituksiin;
(ii) Sealdeal-palvelun teknisen ylläpidon kehittämiseen;
(iii) FINHAI:n lakisääteisten oikeuksien ja velvollisuuksien toteutumisen osoittamiseen;
(iv) muuhun lainsäädännön tai viranomaismääräysten vaatimaan tarkoitukseen; ja
(v) mihin tahansa muuhun FINHAI:n tarpeelliseksi katsomaan tarkoitukseen.

Sealdeal-palvelun sisällön tai sen osan muu saattaminen yleisön saataviin levittämällä, esittämällä tai näyttämällä julkisesti tai varastointi tai kappaleiden valmistaminen sisällöstä tai sen osasta ilman FINHAI:n etukäteen antamaa kirjallista suostumusta on kielletty.

Oikeuspaikka ja sovellettava laki 

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia riippumatta siitä, mistä maasta Sealdeal-palvelua käytetään. Jos sopimukseen liittyvää erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi neuvottelemalla, ratkaistaan erimielisyydet siinä käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä FINHAI:n toimipaikka on tai sen hallintoa pääasiallisesti hoidetaan, tai sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä sinulla on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka. Jos sinulla ei ole asuinpaikkaa Suomessa, erimielisyydet käsitellään siinä käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä FINHAI:lla on toimipaikka tai sen hallintoa pääasiallisesti hoidetaan. 

 Oikeus saada sopimusehdot sopimussuhteen aikana 

Sinulla on oikeus milloin tahansa sopimuksen voimassaoloaikana saada pyynnöstä FINHAI:lta nämä ehdot kirjallisesti tai muulla pysyvällä tavalla.

 

Sealdeal Lipas -palvelu käyttöehdot (Sealdeal -palvelun lisäehdot)

Mikä on Sealdeal Lipas?

Sealdeal Lipas on Sealdeal -palvelun lisäosa. Lipas mahdollistaa helpon ja turvallisen maksun Sealdeal -palvelussa. Lipas on vaiheistettu maksutapa Sealdeal-palvelussa, joka tarjoaa luotettavuutta ja turvaa sekä ostajalle että myyjälle. Käyttämällä Lipasta maksutapana voit varmistua siitä, ettei sinua voida huijata.

Sealdeal Lippaan avulla myyjä saa maksun vasta kun tavara on ostajalla.

Lipas -palvelun käyttöönotto ja käyttäminen 

Lipas -palvelun käyttöä on yksinkertaista ja se noudattaa seuraavaa prosessia:

Ostaja sopii kaupasta Myyjän kanssa ja käyttää kaupanteon turvana Sealdeal Lipas -palvelua (”Transaktio”).
Maksettu kauppasumma siirtyy Sealdeal Lippaaseen. (Ostaja maksaa sovitun kauppa summan Sealdeal Lippaaseen)
Kaupan osapuolet sopivat tuotteen toimituksesta. (Myyjä lähettää tuotteen)
Ostaja vastaanottaa ja tarkastaa tuotteen.
Ostaja merkitsee Lipas -palveluun tuotteen saaduksi, jolloin rahat vapautetaan myyjälle.
Kauppakumppanit arvioivat toisensa.

Lipas -palvelun käyttöönotto tapahtuu SealDeal -palvelussa hyväksymällä nämä Lipas -palvelua koskevat lisäehdot, palvelun käyttöön liittyvät kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaiset veloitusperusteet sekä aloittamalla palvelun käytön. 

Käyttämällä Lipas -palvelua hyväksyt ja sitoudut noudattamaan Sealdeal -palvelun kulloinkin voimassa olevia käyttöehtoja sekä näitä Lipas -palvelua koskevia lisäehtoja. Lipas -palvelu on lisäosa Sealdeal -palvelulle, joten Sealdeal -palvelun käyttöehtoihin sitoutuminen on edellytys myös Lipas -palvelun käytölle. Lipas -palvelun käyttöön soveltuvat Sealdeal -palvelun käyttöehdot täydennettynä näillä Lipas -palveluun liittyvillä lisäehdoilla.  

Sealdeal Lipasta käytettäessä maksu siirtyy ensin Sealdealin hallinnoimalla välitilille vaiheistetun maksamisen myötä. Myyjä merkitsee tuotteen lähetetyksi ja lisää seurantakoodin 7 päivän kuluessa, muussa tapauksessa varat palautuvat ostajalle. Varat vapautuvat myyjän haltuun heti kun ostaja kuittaa tavaran vastaanotetuksi (määräaika 21 päivää).

Kauppasumma on ostajan kuittaukseen saakka Sealdealin hallussa ja voidaan tarvittaessa palauttaa, mikäli asiakas on oikeutettu hyvitykseen. Sealdealin asiakaspalvelu on aina apuna mahdollisten epäselvyyksien ratkaisemisessa ja asian selvittyä tilittää mahdollisen hyvityksen osapuolten välisen sopimusten mukaisesti oikeille tahoille.

Transaktiot 

Transaktion molempien Osapuolten on oltava Sealdeal -palvelun rekisteröityneitä käyttäjiä.  Lipas -palvelun Transaktion aloittamiseksi Osapuolten on oltava kirjautuneen SealDeal -palvelun siten, että sen Lipas lisäosa on Osapuolten käytössä. 

Osapuolten päästyä yhteisymmärrykseen kauppaan liittyvistä ehdoista, Ostaja sopii kaupasta Myyjän kanssa ja käyttää kaupanteon turvana Sealdeal Lipas -palvelua. Maksun vastaanottava asiakas on Myyjä ja Maksun suorittava asiakas on Ostaja.

Ostaja maksaa sovitun kauppasumman Sealdeal Lippaaseen. Maksun tultua tehdyksi sen tiedot näkyvät Lipas -palvelussa kaupan osapuolille. Maksua ei voi peruuttaa ilman soisen Osapuolen suostumusta eikä varoja vapauteta ennen kuin Transaktio on suoritettu lopppun alla kuvatulla tavalla.

Osapuolet sopivat tämän jälkeen kaupan kohteen (tuote) toimituksesta (Myyjä lähettää tuotteen). Myyjä merkitsee tuotteen lähetetyksi ja lisää lähetyksen seurantakoodin Lipas -palveluun. Mikäli seurantakoodia ei ole lisätty palveluun 7 päivän kuluessa, palautuvat varat ostajalle. Ostaja vastaanottaa ja tarkastaa tuotteen. Tämän jälkeen Ostaja merkitsee Lipas -palveluun tuotteen saaduksi, jolloin rahat vapautetaan myyjälle. Varat vapautuvat myyjän haltuun heti kun ostaja kuittaa tavaran vastaanotetuksi. Mikäli Ostaja ei kuittaa tavaraa vastaanotetuksi, vapautuvat varat Myyjälle, kun seurantakoodin lisäämisestä on lisäyspäivä mukaan lukien kulunut 21 päivää. Varoille ei kerry korkoa Sealdeal Lipas –palvelua käytettäessä. 

Transaktion tultua loppuunsaatetuksi voivat Osapuolet arvioida toisensa kauppakumppanina. 

Pyrimme ilmoittamaan Palvelumme käyttöön liittyvistä häiriöistä tai viivästyksistä, olematta kuitenkaan vastuussa varojen siirtoon käytettävien palveluntarjoajiemme tai muiden kolmansien osapuolten aiheuttamista viivästyksistä.

Vaiheistettu maksu

Sealdeal käyttää maksunvälittäjänä tunnettua ja luotettavaa Stripea. Maksutekniikka on suojattua ja maksu tapahtuu kortti- tai mobiilimaksulla välitilille, jonka haltijana Sealdeal toimii. Maksu vapautuu myyjälle välittömästi ostajan kuittauksen jälkeen. Rahaliikenne ja kaikki maksutapahtumaan liittyvä tiedonsiirto on SSL-suojattu

Stripe -palvelun käyttöön sovelletaan Stripe Connected Account -sopimusta (https://stripe.com/ie/legal/connect-account), joka sisältää Stripen palveluehdot (https://stripe.com/en-fi/legal/ssa) (yhdessä "Stripe-palvelusopimus") .

Hyväksymällä nämä ehdot ja/tai jatkamalla SealDeal-palvelun käyttöä sitoudut noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Stripe-palvelusopimusta. 

Käyttääksesi SealDeal-palvelua, sitoudut antamaan FINHAI:lle yksityiskohtaiset tiedot itsestäsi sekä ja valtuutat FINHAIn jakamaan ne ja SealDeal-palvelussa tekemääsi transaktiota koskevat maksunkäsittelypalvelujen käyttöön tapahtumatiedot Stripelle. 

Käyttämällä Lipas -palveluamme hyväksyt ja valtuutat meidät sekä maksujen käsittelijämme varojen pidättämiseen, kunnes kaupan toinen osapuoli on vahvistanut kaupan loppuun saatetuksi. Varojen pidättäminen tapahtuu riitojen ja palautusvaatimusten selvittämiseksi, siihen saakka, kunnes maksun vapauttaminen on kokonaan tai osittain perusteltua. 

Sealdeal ei toimi itse maksunvälittäjänä eikä maksulaitoksena. Sealdeal ei tarjoa maksupalvelua eikä laske liikkeelle sähköistä rahaa. Maksu tapahtuu kauppatapahtuman osapuolten kesken heidän valitsemallaan maksutavalla, joka välitetään Osapuolten kesken Stripen toimesta. 

Tapahtuman peruuttaminen / riitauttaminen

Ostajan maksettua tuotteen ei tapahtuman peruminen ole ilman toisen osapuolen hyväksyntää mahdollinen. Osapuolet voivat yhdessä sopia tapahtuman peruuttamisesta, jos tuotetta ei ole vielä postitettu.

Mikäli peruuttamisesta sovitaan, vapautetaan varat Ostajan haltuun. Lipas -palvelun käyttöön liittyviä maksuja ei kuitenkaan palauteta.

Ostaja voi riitauttaa Transaktion Lipas -palvelussa mikäli kauppatapahtumaa ei vielä ole saatettu loppuun, ja mikäli Myyjä ei Ostajan näkemyksen mukaan ole toiminut sovitun mukaisesti tai kaupan kohde ei vastaa sovittua.   

Ostajan riitauttaessa Transaktion välitetään riitautuksesta tieto Myyjälle välittömästi. Päivämäärää, jolloin tällainen kiista kirjataan, kutsutaan "kiistapäiväksi".   

Myyjän hyväksyessä riitautuksen vapautuvat varat ostajalle. Mikäli Myyjä ei hyväksy riitautusta, pyydämme molempia Osapuolia toimittamaan tarpeelliseksi katsomansa selvityksen kiistasta meille, sisältäen asiaan mahdollisesti liittyvän dokumentaation. 

Osapuolten on tämän jälkeen noudatettava alustalla ilmoitettua kiistaprosessia. Osapuolet valtuuttavat Sealdealin selvittämään asian sekä ratkaisemaan asian esitetyn näytön perusteella parhaaksi katsomallamme tavalla. Sealdealilla on oikeus sovitella ja päättää siitä, onko virhettä tapahtunut ja kumpi osapuoli on vastuussa virheestä sekä siitä onko asiassa perustetta hyvitykselle sekä hyvityksen määrästä. Tehtyämme arviomme Transaktio voidaan perua kokonaan tai osittainen, huomioiden sopivaksi katsomamme hyvitys. Huomioithan, että palvelumaksuamme ei palauteta, vaan hyvitys voi koskea vain tavarasta maksettua vastiketta.

Mikäli osapuolet eivät ole tyytyväisiä tekemäänsä kauppaan, eikä kiista ole ratkennut valitusprosessin päätyttyä, on osapuolten saatettava asiansa soveltuvan viranomaisen ratkaistavaksi. Mikäli kyseessä on rikosepäily on soveltuva viranomainen poliisi. Mikäli taas kyse on irtaimen kauppaan liittyvästä riidasta, on kyse yleisen tuomioistuimen (käräjäoikeus) käsiteltäväksi kuuluva asia. Huomiothan, että kauppa on tehty kaupan osapuolten välillä eikä Seldeal ole kaupan osapuoli, eikä siten myöskään miltään osin vastuussa kaupan ehdoista tai siihen liittyvistä yksityiskohdista.  

Maksunsaajatiedot

Sealdeal Lipas -palvelun käyttäjien on pidettävä omat yhteys- ja luottokortti- ja tai pankkiyhteystietonsa ajan tasalla koko ajan palvelun sujuvan käytön varmistamiseksi sekä mahdollisten palautusten toteuttamiseksi. 

Mikäli varoja ei voida siirtää käyttäjälle käyttäjän oman laiminlyönnin vuoksi eikä laiminlyöntiä ole korjattu 60 päivässä siitä kun varat olisi olleet siirrettävissä käyttäjälle, aiheutuu tästä käyttäjälle ko. summaa vastaava sopimussakko. Käyttäjä valtuuttaa Sealdealin siirtämään ko. summan Stripesta Sealdealille sopimussakkona. 

Vastuunrajoitus

Seldeal tekee parhaansa, että Palvelu ja sen sisältämät palvelut olisivat käytössä jatkuvasti ja häiriöttä. Sealdeal ei kuitenkaan vastaa palvelun keskeytyksettömästä, oikea-aikaisesta eikä virheettömästä toiminnasta, eikä teknisten vikojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista, tietoliikennehäiriöistä eikä niistä mahdollisesti aiheutuvasta tiedon tms. muuttumisesta tai katoamisesta.

Palvelu tarjotaan sellaisena kuin se on. Palvelua ja siihen sisältyviä tietoja muutetaan aika ajoin. Sealdeal ei myönnä mitään takuita eikä vastuita palvelun hyödynnettävyydestä, sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen tai oikeuksien loukkaamattomuudesta tai takuuta Palvelun tai sen sisällön toimivuudesta. Sealdeal ei vastaa Palvelun ulkopuolella, esimerkiksi kauppapaikkojen tai kauppakumppaneiden toimista, antamasta informaation tai sen oikeellisuudesta. 

Huomioithan, että kauppapaikan, rahdinkuljettajan tai tavarantoimittajan vastuu määräytyy aina kunkin kanssa sopimiesi ehtojen mukaisesti, eikä Sealdeal ei vastaa valitsemastasi kauppapaikan, rahdinkuljettajan tai tavarantoimittajan virheestä tai viivästyksestä. 

Sealdeal ei ole vastuussa sellaisista viivästyksistä tai virheistä, jotka johtuvat Sealdealin vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista seikoista (force majeure).

Sealdeal ei ole vastuussa mistään suorista, epäsuorista, välittömistä tai välillisistä tai vahingonkorvausvelvollisuuteen perustuvista vahingoista tai erityisvahingoista (mukaan lukien muun muassa liiketoiminnan, sopimuksen, tuoton tai tietojen menettämisestä tai liiketoiminnan keskeytymisestä aiheutuvat vahingot), jotka johtuvat Palvelun tai sen sisällön käyttämisestä tai käytön estymisestä tai palveluiden Käyttöehdoista, riippumatta siitä, perustuvatko vahingot sopimukseen, oikeuden loukkaukseen, huolimattomuuteen tai muuhun perusteeseen, vaikka Sealdealille olisi etukäteen ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta. Sealdeal ei myöskään ole vastuussa mistään Palvelun sisältämien tietojen virheistä, puutteista tai viivästymisistä.

Palvelun maksullisten osien osalta Sealdeal vastaa ainoastaan tuottamuksellaan käyttäjälle aiheuttamistaan välittömistä vahingoista, ja Sealdealin vastuun enimmäismäärä on käyttäjän kyseisestä maksullisesta palvelusta maksama hinta. Maksuttomien Palveluiden osalta Sealdealn vastuu rajoittuu joka tapauksessa korkeintaan pakottavan lainsäädännön mukaiseen vastuuseen.

Peruuttamisoikeus

Palvelun käyttäminen perustuu käyttäjän yksilöityyn tarpeeseen kauppatapahtuman turvaamiseksi. Palvelun digitaalinen sisältö on tältä osin käyttäjän vaatimusten mukaisesti tehty ja henkilökohtaisia tarpeita (kyseistä kauppatapahtumaa) vastaavaksi räätälöity, sen toimittaminen on sähköisesti aloitettu sillä hetkellä, kuin olet aloittanut Lipas-palvelun käytön. Lain tarkoittamaa verkkokauppaostoksen peruuttamisoikeutta (Kuluttajansuojalaki 16 §) ei siten ole.