Siirry sisältöön

Tietosuojaseloste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen selvitys henkilötietojen käsittelystä

Rekisterinpitäjä

FINHAI OY
Y-tunnus: 3093639-5

Yhteyshenkilö: Timo Saarinen (timo.saarinen@sealdeal.fi)

Tietosuoja-asioita koskevat yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröityä kehotetaan ottamaan yhteyttä edellä mainittuun yhteyshenkilöön.

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on:

 • Rekisteröidyn antama suostumus henkilötietojen käsittelyyn
 • Rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välinen sopimussuhde
 • Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksiin kuuluvat:
 • Kuluttajien välistä vertaiskaupan käyntiä helpottavan palvelun tarjoaminen. Käytämme henkilötietoja tämän asiakassuhteen hallintaan.
 • Palveluitamme pääsee käyttämään turvallisesti SealDeal -palvelussa. Kirjautuneena tilillesi voit  tarkistaa yhteystietosi ja olla turvallisesti vuorovaikutuksessa palveluiden muiden käyttäjien kanssa.
 • Tarjoamme asiakaspalvelua käyttäjille sähköpostitse.  
 • Kirjanpitosäännökset edellyttävät meiltä myös maksujen, laskutuksen ja muiden toimintojen hallinnointia ja säilytystä.
 • Parannamme palveluitamme analysoimalla käyttäjien käyttäytymistietoja, sekä vastauksia kyselyihin ja käyttäjätutkimuksiin.
 • Käytämme tietoja palveluittemme, itsemme ja käyttäjiemme suojaamiseen vilpillisiltä toimilta, käytäntöjemme rikkomuksilta ja väärinkäytöksiltä.
 • Olemme tekemisissä käyttäjiemme kanssa kampanjoiden ja kilpailujen kautta sivustoillamme tai kolmansien osapuolten sivustoilla (kuten sosiaalisen median palveluissa).
 • Näytämme käyttäjillemme markkinointiviestejä FINHAIn omista palveluista eri kanavissa, kuten esimerkiksi sähköposteissa tuotteiden sisäisissä mainoksissa ja sosiaalisen median palveluissa.
 • Tarjoamme eri yksiköillemme ja niiden työntekijöille analytiikkaa ja päätelmiä inspiroidaksemme, lisätäksemme ymmärrystä, sekä kehittääksemme palveluistamme yhä parempia, ja jopa keksiäksemme kokonaan uusia palveluita.

Säännönmukaiset tietolähteet

Käsiteltävät henkilötiedot saadaan säännönmukaisesti seuraavista lähteistä:

 • Rekisteröidyltä itseltään
 • Sähköisen tunnistautumisen palveluntarjoajalta 

Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisterinpitäjä kerää rekisteröidyistä vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat olennaisia ja tarpeellisia tässä tietosuojaselosteessa selostettujen käyttötarkoitusten kannalta.

Sealdeal-palvelu on rakennettu ja toimii  Uniqore-alustan päällä. Palvelu on toteutettu yhteistyössä Sofokus Oy:n kanssa. Uniqoren kautta kerätään asiakkailta palvelun käytön kannalta oleelliset tiedot, jotka säilytetään Google Cloudin Firebasessa. Tietoja käsitellään Uniqoressa seuraaviin tarkoituksiin: kehitystöihin liittyvä tietojen tallennus, katselu, poisto ja verkkopalvelukehitykseen liittyvät konsultointitehtävät. 

Käyttäytymistiedot ja tekniset tiedot: Laitetunnisteet, evästetunnisteet, verkko-osoitetunnisteet (IP-osoite), käyttäjän selaus- ja lukuhistoria ja toiminnot (klikkaukset ja käyttäjän syötteet), mukaan lukien palvelujen käytön metatiedot, kuten luokiteltujen ilmoitusten ja viestien luominen ja lähettäminen käyttäjien välillä ja sähköpostien avaus- ja lukutiedot.

Lue lisää: https://www.uniqore.com/privacy-policy 

Rekisteröidyistä käsitellään seuraavia tietoja:

Asiakkailta kerätään palvelun tuottamisen kannalta oleelliset tiedot, jotka säilytetään Google Cloudin Firebasessa. Google Cloudin Firebasessa säilytettävät tiedot ovat seuraavat:

Profiilitiedot, kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite, syntymäaika ja muut profiiliisi lisäämäsi tiedot. Vahvalla tunnistautumisella keräämme vahvan yksilöintitiedon tai muun vahvan  tunnistautumistiedon palvelun käyttämiseksi.

Käyttäjätilin tiedot, kuten Tilin toiminta (esim. kauppojen tekeminen sekä niihin liittyvät yksityiskohdat), tietosuojavalinnat, yhteydenotot asiakaspalveluun, tilin suojaustiedot (esim. salasanat).

Käyttäjän sisältö: Palvelumme kerää tietoja, jotka liittyvät käyttäjän omaan profiiliin, tehtyihin kauppoihin sekä myyjien ja ostajien väliseen viestintään. Kommentit, toimet ja vastaukset kilpailuissa, palaute käyttäjäkyselyiden kautta ja käyttäjäarviot/-arvostelut. 

Lue lisää Google Cloudin Firebasen tietojenkäsittelystä  https://firebase.google.com/support/privacy

Sealdeal käyttää Stripe-palvelua Sealdeal palvelun käyttömaksuja varten. Stripe-palvelulle välittyy palvelusta käyttäjän sähköpostiosoite sekä tilauksen tuote tai palvelu. Muut tiedot kerää Stripe-palvelu. Lue lisää Stripen tietojenkäsittelystä osoitteesta: https://stripe.com/en-fi/privacy 

Palvelun kehittämiseen ja asiakaspalvelun toteuttamiseen käytämme Jetadmin palvelua. Lue lisää Jetadmin tietojenkäsittelystä osoitteesta: https://www.jetadmin.io/privacy-policy 

Käytämme palveluun liittyvään sähköpostien lähettämiseen Sendgrid-sähköposti alustaa. Lue lisää Sengridin tietojenkäsittelystä osoitteesta: https://www.twilio.com/legal/privacy 

Henkilötietojen luovuttaminen

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta ulkopuolisille. Poikkeuksena tähän, tietoja voidaan luovuttaa henkilötietojen käsittelijöille, joiden kanssa FINHAI Oy:llä on sitova sopimus käsittelystä. Nämä voivat käsitellä tietoja vain niihin tiettyihin tarkoituksiin, jotka FINHAI Oy sallii, ja käyttää kyseisessä käsittelyssä vain FINHAI Oy:n sallimia muita kolmansia osapuolia. FINHAI Oy ei luovuta asiakkaan tietoja markkinointitarkoituksiin kolmansille osapuolille.

Voimme myös pyynnöstä tai omasta aloitteestamme jakaa henkilötietoja viranomaisille kuten poliisille tai muille lainvalvontaviranomaisille, verohallinnolle tai muille kolmansille osapuolille, jos meillä on lain mukaan velvollisuus näin toimia. Näitä tietoja voivat olla esimerkiksi ilmoituksiin, kauppoihin tai yhteydenpitoon liittyvät tiedot.

Henkilötietojen siirrot kolmansiin maihin

Milloin mahdollista, olemme valinneet tietojesi säilytyspaikaksi tietoturvalliset, Euroopassa sijaitsevat palvelinkeskukset.

Jotkin edellä mainituista palveluntarjoajista saattavat varmuuskopioida tietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle Yhdysvaltoihin. Tiedot varmuuskopioidaan, jotta tietosi olisivat turvassa myös tilanteissa, joissa pääasialliset palvelimet menevät epäkuntoon. FINHAI Oy käyttää sähköpostin lähettämiseen Sengrid-sähköposti alustaa. Sengridin palvelinkeskus sijaitsee Yhdysvalloissa. Sengrid on liittynyt Yhdysvaltojen ja EU:n väliseen Privacy Shield - ohjelmaan, jonka tarkoituksena on varmistaa eurooppalaisten tietojen turvallinen käsittely Yhdysvalloissa.

Henkilötietojen suojaus

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja tavalla, jolla pyritään varmistamaan henkilötietojen asianmukainen turvallisuus, mukaan lukien suojaaminen luvattomalta käsittelyltä sekä vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta.

Rekisterinpitäjä käyttää asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia suojatoimia tämän tavoitteen varmistamiseksi, mukaan lukien palomuurien, salaustekniikoiden ja turvallisten laitetilojen käyttö, asianmukainen kulunvalvonta, tietojärjestelmien käyttäjätunnusten huolellinen hallinta sekä henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen.

Kaikilla henkilötietoja käsittelevillä työntekijöillä on työsopimuslain (55/2001) ja niitä täydentävien salassapitosopimusten perusteella vaitiolovelvollisuus rekisteröityjen henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä asioista.

Tietojen säilytysaika

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja niin kauan kuin se on tarpeen henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta.

Henkilötietojen säilytyksessä huomioidaan passiivisiksi jääneet henkilötiedot, joita poistetaan säännöllisesti. Huomioithan kuitenkin, että palvelun tarkoituksen mukaisen toimivuuden kannalta säilytämme pysyvästi tiedon siitä, että ole aiemminkin kirjautunut palveluun. Näin pyrimme estämään mahdollisten väärinkäyttäjien toimimisen palvelussa. 

Rekisterinpitäjällä voi olla velvollisuus käsitellä joitakin rekisteriin kuuluvia henkilötietoja yllä todettua pitempään lainsäädännön tai viranomaisvaatimusten noudattamiseksi.

Profilointi

Henkilötietoja ei käytetä profilointiin tai muuhun automaattiseen päätöksentekoon.

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos käsitellään, oikeus saada kopio henkilötiedoistaan.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot korjataan. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla tarvittavat lisätiedot.

Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista, jos

 1. henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty;
 2. rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon henkilötietojen käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta; tai
 3. henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä, jos

 1. rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden;
 2. käsittely on lainvastaista, ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista; tai
 3. rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn alkuperäisiin tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Oikeus peruuttaa suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen itse toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Henkilötietoasioiden kansallisena valvontaviranomaisena on oikeusministeriön yhteydessä toimiva tietosuojavaltuutetun toimisto. Sinulla on oikeus saattaa asiasi valvontaviranomaisen käsiteltäväksi, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.

Tietosuojakäytäntöjen muuttaminen

Rekisterinpitäjä kehittää toimintaansa jatkuvasti ja voi sen johdosta joutua tarpeen mukaan muuttamaan ja päivittämään tietosuojakäytäntöjään. Muutokset voivat perustua myös tietosuojaa koskevan lainsäädännön muuttumiseen.

Mikäli muutokset pitävät sisällään uusia tarkoituksia henkilötietojen käsittelylle tai muutoin muuttuvat merkittävästi, rekisterinpitäjä ilmoittaa niistä etukäteen ja pyytää tarvittaessa suostumuksen.